Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin qua website greenfoodintl.com với mục đích

 • Lưu trữ nhằm phục vụ cho mục đích duyệt đơn hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Giúp khách hàng cập nhật thông tin các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, giảm giá của shop quà việt nhanh nhất.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến công ty và sản phẩm

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Khách hàng mua hàng tại web online greenfoodintl.com sẽ cung cấp các thông tin sau:

 • Tên họ.
 • Địa chỉ giao hàng.
 • Điện thoại.

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng, chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách một cách hợp lý khi:

 • Được sự đồng ý của khách hàng.
 • Theo yêu cầu của những cơ quan chính phủ khi chúng tôi thấy nó phù hợp với pháp luật Việt Nam.

THỜI GIAN LƯU THÔNG TIN

Green Food sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi cam kết thông tin khách hàng thu thập chỉ được sử dụng trong phạm vi cụ thể:

 • Trong nội bộ công ty, phục vụ cho mục đích mua hàng, giao nhận hàng và lắp đặt sản phẩm dịch vụ.
 • Một phần thông tin được chuyển cho đối tác giao nhận đễ hỗ trợ quá trình giao nhận hàng.
 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

Công ty TNHH Nguồn Sống Thiên Nhiên

Địa chỉ: 70 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại: : 028 3636 7300

Mail: greenfood@nutrilife.com.vn

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách truy cập vào website hoặc liên hệ qua mail: greenfood@nutrilife.com.vn.

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình thông qua mail hoặc các cổng hỗ trợ trên của Green Food.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty.

Ngoại trừ việc sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

Nếu quý khách tin rằng, bảo mật của quý khách bị Green Food xâm phạm hay bị sử dụng sai mục đích, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: greenfood@nutrilife.com.vn. Yêu cầu của Quý khách sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.